Eko-tim

Dezinsekcija()

DezinsekcijaDezinsekcija je skup mehaničkih, bioloških i hemijskih mera i postupaka koji se preduzimaju u cilju uništavanja, suzbijanja ili smanjenja broja štetnih insekata i krpelja. Sprovodi se kao mera profilakse u objektima za proizvodnju promet životnih namirnica, zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim objektima, stambenim jedinicama, javnim površinama i slično. Za dezinsekciju se koriste insekticidi i repalenti koji moraju imati najviše ekološke standarde. To su uglavnom preparati bez mirisa, koji ne ostavljaju vidljive tragove na površinama i produženog su delovanja.

Cilj

Kako su mnogi insekti i krpelji ne samo prenosnici zaraznih bolesti, već i velike štetočine jer nanose materijalnu štetu u poljoprivredi, skladištima hrane, i na imovini, cilj dezinsekcije nije samo uklaljealj neprijatnih parazita iz našeg okruženja, već i zaštita zdravlja ljudi, domaćih životinja i imovine.

Metode dezinsekcije

 • Fizičke metode
  Uništavanje insekata fizičkim metodama zasniva se na: mehaničkom ili ručnom uklanjanju insekata, postavljanju mehaničkih zamki, primeni temperature, jonizujućeg ili drugog zračenja, ultrazvuka, električne struje i sl.
 • Biološke metode
  Ova metoda se zasniva se na upotrebi prirodnog predatora koji u insektima aindukuje patološka stanja, ograničava njihovo razmnožavanje i uzrokuju smrt insekata i krpelja.
 • Hemijske metode
  Ove metode uasnivaju se na upotreba toksičnih materija koje izazivaju smrt u zaraženom insektu (insekticidi) ili upotrebi repalanata koji odvraćaju insekte.

Postupak sprovođenja

Dezinskecja se sprovodi od strane organizacija ili službi za dezinsekciju i pojedinaca, edukovanih za te poslove kroz nekoliko faza:
 • Uvid u stanje objekta i stepana infestacije
  Izlaskom na teren edukovana lica za dezinsekciju obavljaju razgovor sa naručiocem dezinsekcije, obavljaju detaljan pregled objekta, postavljaju feromonske lepljive zamki ili korišste sredstava za isterivanje insekata iz njihovih skloništa u cilju utvrđivanja mesta i stepena infestacije.
 • Planiranje dezinsekcije
  Pplaniranje akcije, obuhvata: izbor insekticida, metode dezinsekcije, procenu utroška materijala i broja radnih sati i angažovanog ljudstav itd.
 • Sprovođenje dezinsekcije
  Dezinsekcija se najčešće sprovodi kombinovanom primenom određenih postupaka:
  • prskanje ručnim prskalicama
  • prskanje motornim prskalicama
  • hladno zamagljivanje električnim uređajem
  • toplo zamagljivanje eletričnim ili benzinskim uređajima
  • zaprašivanje nanošenjem specifičnih insekticidnih mamaca
  • postavljanje različitih klopki.

Kontrola sprovedene dezinsekcije

Kontrola uspešnosti dezinsekcije ostvaruje se razgovor sa naručiocem dezinskecije, ponovljenim detaljanim pregledom objekta, postavljanjem feromonskih lepljivih zamki ili korišćenjem sredstava za isterivanje insekata.
Trebate usluge ddd?
Javite se
Eko-tim d.o.o. Sarajevo
Kontakt Telefon/Fax: 033/841-788
Kontakt mobiteli: 062/184-114, 061/911-531
Email: info@eko-tim.ba