Dezodoracija

Obavljanjem poslova dezodoracije uklanjamo neugodne mirise nastale pri dekompenzaciji organskih materijala. Ovaj proces provodi se korištenjem preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroogranizme, uz korištenje motornih i ručnih prskalica aplikacijom […]