Dezinfekcija

Dezinfekcija je selektivna eleminacija odredjenih nepozeljnih mikroorganizama djelovanjem bilo na gradju ili metabolizam tih klica bezobzira na njihovo funkcionalno stanje radisprijecavanja njihova prenosa. Pri tome se ne unistavaju svi mikroorganizmi, […]

Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup djelovanja koje se preduzimaju s slucajevima potrebe za smanjivanjem populacije, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju štetnih insekata, koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, uzrokuju alergijske reakcije, parazitiraju na […]

Deratizacija

Deratizacija predstavlja suzbijanje i redukciju broja štetnih glodara na najmanju moguću mjeru.Preventivna deratizacija se obavezno vrši na javnim i privatnim površinama, te u objektima u kojima postoji mogućnost razmnožavanja glodara […]

Dezodoracija

Obavljanjem poslova dezodoracije uklanjamo neugodne mirise nastale pri dekompenzaciji organskih materijala. Ovaj proces provodi se korištenjem preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroogranizme, uz korištenje motornih i ručnih prskalica aplikacijom […]

Deviperacija

Deviperacija se vrši u svrhu uklanjanja i udaljavanja gmizavaca (zmije,gušteri) korištenjem savremenih kemijskih sredstava. Pojam deviperacije ne predstavlja isključivo uništavanje već i za udaljavanje gmizavaca sa određene teritorije koja se […]

Eviperacija

Jako često , korov učini veliku štetu potiskujući zeljene vrste da napreduju ili stvaraju neprohodnost prilaza ka željenim objektima i terenima. Eradikacijom, odnosno kemijskim suzbijanjem korova i drvenastog raslinja na […]

Zadimljavanje

Zadimljavanje je kemijska mjera dezinsekcije koja podrazumijeva upotrebu pesticida i tehnički je dozvoljena u primjeni suzbijanja i preventivne zaštite od insekata. Upotrebu sredstava za suzbijanje insekata potrebno je koristiti s velikim oprezom prema okolišu, […]

Termička aerosolizacija

Termička aerosolizacija predstavlja poseban metod dezinfekcije zraka i ventilacionih sistema koji podrazumijeva proces pretvaranja fizičkih supstanci u formu mikro čestica, dovoljno laganih da budu preneseni vazduhom kroz ventilacioni sistem radi […]