Deviperacija

Deviperacija se vrši u svrhu uklanjanja i udaljavanja gmizavaca (zmije,gušteri) korištenjem savremenih kemijskih sredstava. Pojam deviperacije ne predstavlja isključivo uništavanje već i za udaljavanje gmizavaca sa određene teritorije koja se […]