Deratizacija

Deratizacija predstavlja suzbijanje i redukciju broja štetnih glodara na najmanju moguću mjeru.Preventivna deratizacija se obavezno vrši na javnim i privatnim površinama, te u objektima u kojima postoji mogućnost razmnožavanja glodara […]