Termička aerosolizacija

Sekcije

Termička aerosolizacija predstavlja poseban metod dezinfekcije zraka i ventilacionih sistema koji podrazumijeva proces pretvaranja fizičkih supstanci u formu mikro čestica, dovoljno laganih da budu preneseni vazduhom kroz ventilacioni sistem radi virucidnog, baktericidnog i fungicidnog djelovanja. Termička aerosolizacija obvezno se obavlja preparatima biljnog porijekla i aplicira se u veličini čestice od 0,5-1 mikrona, u količini od 1-2 ml na m3 prostora.