Zadimljavanje

Sekcije

Zadimljavanje je kemijska mjera dezinsekcije koja podrazumijeva upotrebu pesticida i tehnički je dozvoljena u primjeni suzbijanja i preventivne zaštite od insekata. Upotrebu sredstava za suzbijanje insekata potrebno je koristiti s velikim oprezom prema okolišu, neciljanim grupacijama te s najmanjim rizikom za zdravlje ljudi. Zadimljavanje je primjena pesticidnih formulacija koje sagorijevanjem ili tinjanjem oslobađaju suhi aerosole (dim), sublimacijom pare ili plinove dijeluje preventivno na insekte.

Exif_JPEG_PICTURE