Dezodoracija

Sekcije

Obavljanjem poslova dezodoracije uklanjamo neugodne mirise nastale pri dekompenzaciji organskih materijala. Ovaj proces provodi se korištenjem preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroogranizme, uz korištenje motornih i ručnih prskalica aplikacijom na teritoriju po kojoj je neophodno djelovati.
Dezodoraciju neugodnih mirisa obavljamo u prostorijama mesnica, na deponijama krutog otpada, u ribarnicama, štalama, dezodoriramo vozila – spremnici komunalnog otpada, septičke jame, ostataka od uginulih životinja, vršimo stabilizaciju aktivnog mulja u separatorima otpadnih voda, kod kompostiranja organskog materijala u preradi voćnih sokova (otpadci), te u različitim prilikama biljne (organske) fermentacije.